Hej!

Jag heter Ann-Maj Heinonen-Wenelius och är legitimerad sjukskötare, hälsovårdare och familjepsykoterapeut på specialnivå. Jag har lång erfarenhet av att stöda och hjälpa familjer och enskilda att hitta lösningar för sina problem och få ett lugnare och mer harmoniskt liv i livets olika skeden. Livet kan ibland kännas stressigt och påfrestande särskilt under stora förändringar som vid graviditet, runt förlossning och under småbarnstiden. Att pussla ihop arbete och familjeliv kan vara svårt. Det kan strula till mellan barnen och i parförhållandet. Puberteten kräver sitt av anpassning och förändring. Livet kan kännas tomt när barnen flyttar ut. Man själv eller en anhörig kan insjukna och livet blir kaotiskt. Det kan då vara till hjälp att diskutera med vänner, släkt eller i förtroende med en psykoterapeut.

Således är de vanligaste orsakerna till att söka psykoterapi depression, ångest, oro, kriser, förlust, relationsproblem och låg självkänsla.

En psykoterapeut är legitimerad och finns registererad hos Valvira, vilket går att kontrollera på nätet i Valviras register. En psykoterapeut kan ge psykoterapi, krishjälp och stödsamtal.

Har du råkat ut för en traumatisk händelse såsom en olycka, ett övergrepp, haft en svår förlossning eller förlorat en närstående kan jag erbjuda stöd genom min långa erfarenhet samt utbildning i EMDR och traumabehandling. 

Under terapiformer kan du närmare bekanta dig med mina tjänster.

Språk: svenska, finska och engelska

Pris: Priset för det första besöket är reducerat

Reflektion, lugn

Det här är jag, Ann-Maj, som bedriver familjeterapi och traumaterapi på Villa Rosenlunden i Jakobstad. Jag har tidigare arbetat som sjukskötare i åldringsvården, hälsovårdare inom företagshälsovården och mödra- och barnrådgivningen och skolhälsovården. Jag har  varit projektansvarig i det förebygggande arbetet gällande späd- och småbarnsfamiljers välmående tillsammans med samarbetspartners inom bas- och specialsjukvården. Åren 2007-2017 arbetade jag som familjeterapeut på barn- och ungdomspsykiatriska poliklininken på Malmska Sjukhuset.

Att arbeta med och för mänskor har alltid varit mitt kall. Varje enskild individ bör bemötas med respekt, är unik och präglad av sin bakgrund, sina särkilda erfarenheter och sitt  sätt att uppleva sig själv och andra. Dessa möten har varit givande och jag är tacksam för det förtroende jag fått möta.