EMDR traumaterapi

Jag har utbildning och erfarenhet av traumabearbetning för både barn och vuxna. Har gått del 1 och 2 för vuxna och del 1 för barn i EMDR-terapi.  Ett trauma är en händelse som sker oförutsett, är våldsam och skrämmande. Det kan handla om ett övergrepp, en olycka,  misshandel, krig, en naturkatastrof eller långvarig vanvård eller otrygghet.  Traumatiserng kan också ske av att bli vittne till sådana handlingar eller händelser och påverka personens känsla av trygghet och tolkning av omvärlden. 

Traumatiseringen kan ske  under en längre tid eller bestå av en enskild händelse. Hur länge terapin fortgår beror således på många olika faktorer.

I traumabearbetningen går man in i traumat med hjälp av så kallad bilateral stimulering, vanligtvis genom ögonrörelser. Via ögonrörelserna kommer du i kontakt med traumat och kan under kontrollerade former med hjälp av terapeuten få hjälp med att neutralisera traumat. EMDR kan också ge lindring  vid rädslor, sorg och förluster. 

 

Se närmare under www. emdr.se

En storm är vacker så länge det finns en trygg hamn