FPA och familjeterapi

Du kan söka familjepsykoterapi via FPA ifall du är i åldern 16-67 år. Stödet beviljas vanligen för ett år i taget. FPA betalar då i huvudsak hela kostnaden. Du betalar endast en liten självrisk. B-intyget för ansökan skrivs av vårdande läkare. Du bör själv framföra önskemålet gällande familjepsykoterapi. FPA kan också bekosta s.k. föräldrastöd. 

För närmare information kontakta vänligen din terapeut, mig eller FPA