Alla är unika ❤️

Familjeterapi

Min familjeterapeutiska utbildning bygger på system- och anknytningteori samt beaktar samspelsmönter i systemet/familjen liksom också mönster som förs över generationer s.k. transgenerationella mönster. 

Familjer kan se mycket olika ut. Det gemensamma är att varje enskild medlem påverkar hela systemet. När en person mår dåligt påverkas även de andra. När kommunikationen inte fungerar blir stämningen lätt otrygg och osäker, man lever kanske parallella liv och de trevliga stunderna blir färre.

Alla familjer upplever kriser och oro. Det är alltid bättre att söka hjälp tidigt innan problemen vuxit sig svåröverkomliga. Om du mår dåligt, går eller har gått i egen terapi tidigare men upplever att du inte ensam klarar av situationen och behöver stöd och mer förståelse från dina närmaste kan familjeterapi vara på sin plats. Familjeterapi är effektivt liksom också parterapi. Ni har också möjlighet att söka FPA stödd familjeterapi. Se närmare under fliken FPA familjeterapi.

När något av barnen eller barnet mår dåligt påverkas föräldrarna starkt. Om barnet genomgår psykologiska utredningar eller är inlagd på avdelning på grund av fysisk sjukdom eller psykiskt illamående är stressen i familjen stor. Då kan föräldrarna tillsammans eller enskilt komma på föräldrastöd. Dessa besök kan göras v.b.

 

I familjeterapi lyssnar terapeuten på de olika familjemedlemmars upplevelser och tolkningar av problemet på ett neutralt sätt. Frågar vilka lösningar man testat och hur det lyckats. Terapeuten gör omtolkningar och ger nya synsätt på problemet och hjälper familjen att skapa en ny berättelse. Kommunikationen förbättras och alla försöker göra sin del för förbättring.  Familjen jobbar tillsammans mot svårigheterna. 

 

Hur ofta träffas man

Vanligen träffas man varannan till var tredje vecka. I svårare fall oftare. En träff varar ca 1,5 timme

Hur många gånger träffas man

Man träffas vanligtvis 5-15 ggr. Familjen sitter i en cirkel med terapeuten.

Välkommen!